25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

5. APRIL 1992

●● Bis­kop Hal­vor Ber­gan er rys­tet over opp­lys­nin­ge­ne om hvor ut­bredt in­cest er i krist­ne mil­jø­er. – Kir­ken må bru­ke alle mu­lig­he­ter til å si ifra om den­ne for­bry­tel­sen, sier bis­ko­pen som vil ar­ran­ge­re so­li­da­ri­tets­guds­tje­nes­te for in­cest­ofre. – Jeg er for­skrek­ket over alle som har for­talt at de ikke har fått hjelp i kir­ken et­ter over­grep. Det er rik­tig at de fak­tis­ke opp­lys­nin­ge­ne nå kom­mer frem. Pres­ter og sjele­sør­ge­re må for­kyn­ne til­gi­vel­se når ti­den er in­ne for det, men å nøye seg med å si at of­fe­ret må til­gi, er in­gen god hånd­te­ring av et al­vor­lig pro­blem som for­vol­der ubo­te­lig ska­de. Of­re­ne fø­ler at de ikke blir tatt på al­vor, sier bis­kop Ber­gan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.