Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. I hvil­ken sport var Shaquil­le O’ne­al su­per­stjer­ne?

2. Hva står ro­mer­tal­let L for?

3. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Sy­ria?

4. Hvem var den førs­te golf­spil­le­ren gjen­nom ti­de­ne som vant fire grand slam-tur­ne­rin­ger på rad?

5. Hvil­ken kon­ge sam­let Nor­ge til ett rike?

6. Hvem ble til­budt rol­len som In­dia­na Jo­nes, men måt­te takk nei for­di han var opp­tatt på an­net hold, og spil­te se­ne­re rol­len som Mo­ni­cas kjæ­res­te i 10 epi­so­der av tv-se­ri­en ”Fri­ends”?

7. I hvil­ken by kom­mer Adresse­avi­sen ut?

8. Hva het Nrk3-se­ri­en som av Natt & Dag ble kå­ret til den bes­te Tv-se­ri­en i 2015, om li­vet til ele­ver ved Hart­vig Nis­sens VGS?

9. Hva het den kjen­te, frans­ke san­ge­ren og skue­spil­le­ren som døde i 1991, som også had­de hatt et kort for­hold til Ma­ri­lyn Mon­roe?

10. Hvem skrev ”San­gen om den røde ru­bin”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.