Sør­lands­svøm­mer im­po­ner­te

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEINAR TANGSTAD, for Ag­der svømme­krets

The­odor Dane­vad Bern­stein (15) har bare dre­vet med kon­kur­ranse­svøm­ming i et drøyt år, men har al­le­re­de lan­dets klart bes­te ti­der på 50 me­ter fri.

Aren­da­lit­ten, som svøm­mer for Grimstad svømme­klubb un­der Li­se Ra­ven Lothe som tre­ner, gjor­de opp­sikts­vek­ken­de gode svømme­ti­der un­der det na­sjo­na­le svømme­stev­net i Sandefjord den­ne hel­gen.

Han for­bed­ret sin egen lands­beste­tid på 50m fri to gan­ger fra 25,28 til 24,75 og er nå 0,91 sek foran nest bes­te svøm­mer i lan­det i år­gang 2002 et­ter kun å ha dre­vet med kon­kur­ranse­svøm­ming i litt over ett år. Når han så i til­legg gjor­de 32,60 (0,17 sek over lands­bes­te) på 50 m bryst i sin førs­te start i bryst, skjøn­ner vi at vi har med et skik­ke­lig ta­lent å gjø­re.

Svøm­me­re fra Grimstad, Lil­le­sand og Vågs­bygd del­tok i stev­net sam­men en rek­ke svøm­me­re fra hele øst­lands­re­gio­nen. Den­ne gang var det man­ge svøm­me­re fra Grimstad svømme­klubb som over­ras­ket med en rek­ke første­plas­ser og sto­re for­bed­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.