April er her.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

med sol og var­me, og da gjør jeg noe jeg har hatt lyst til len­ge. Jeg si­te­rer dik­tet som rant ut av Ivar Eike­land i Vennesla da søn­nen Odd Ivar kom hjem fra sko­len og treng­te poet-hjelp. Ivars nevø, opera­san­ger og kjent kon­fe­ran­sier Jens Olai Just­vik, els­ker for­res­ten å frem­føre det­te dik­tet i godt lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.