Po­li­ti­et i for­be­re­der kon­trol­ler i pås­ka

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODD­VAR EI­DE

«Warp Speed» er greitt i Star Trek, ikkje langs ve­gen! skri­ver po­li­ti­et i Setesdal på sin face­bo­ok­side.

– Nå er det påske att. Vi ønskjer å min­ne om at farts­gren­se­ne gjeld og i pås­ka, sjølv om ein har dår­leg tid. Og like sik­kert som at avi­se­ne snart vars­lar flåt­t­alarm, har po­li­ti­et farts­kon­trol­lar i påske­tra­fik­ken. Dei som blir tek­ne for å bry­te farts­gren­se­ne ri­si­ke­rer store bø­ter. I ver­ste fall mis­ter dei fø­rar­kor­tet med ut­fal­let ut­slit­ne sko. «Warp Speed» er greitt i Star Trek, ikkje langs ve­gen! skri­ver po­li­ti­et, som inn­røm­mer at fer­dig­he­te­ne de­res med pho­tos­hop ikke er all ver­den.

Po­li­ti­et i Setesdal har tid­li­ge­re gjort seg be­mer­ket med sine Face­bo­ok-opp­da­te­rin­ger. Sis­te da de pub­li­ser­te ar­resta­sjo­nen av en Poke­mon i juli, da fe­be­ren var på sitt høy­es­te. Den gang ba de sam­ti­dig dø­le­ne vise hen­syn, etter at po­li­ti­et ble vars­let om folk som løp inn i frem­me­des ha­ger nat­tes­tid.

Det­te er res­ten av årets munt­re påske­mel­din­gen, også med en al­vor­lig bak­tone:

– Til dei som har tenkt seg på fjell­tur i pås­ka: Vårt råd er at de fyl­gjer fjell­vett­reg­la­ne. Så sant de ikkje har med dykk kap­tein Jean-luc Pi­card, tenk dykk om to gon­ger før de be­stem­mer dykk for å «bold­ly go whe­re no man has go­ne be­fore». Red­nings­ak­sjo­ner til fjells tek tid!

(Jadå, Star Trek er kan­skje for dei spe­si­elt in­ter­es­ser­te og vi veit at pho­tos­hop­fer­dig­he­te­ne er ein tra­ge­die)

Vi ønskjer al­le ei god og trygg påske! Med ven­sam hel­sing po­li­ti­et i Setesdal.

MONTASJE: PO­LI­TI­ET I SETESDAL

Po­li­ti­et ad­va­rer påske­tra­fikkan­te­ne på Face­bo­ok: Det blir farts­kon­trol­ler i år også. Her har Pho­tos­hop-eks­per­ten i eta­ten un­der­stre­ket ad­var­se­len med et rom­skip av Star Trek-sort­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.