Kul­tur­minne­plan ved­tatt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Po­li­ti­ker­ne i Ven­ne­sla har en­stem­mig god­kjent den nye kul­tur­minne­pla­nen. Det er første gang en slik plan la­ges i Ven­ne­sla. Den lis­ter opp en rek­ke vik­ti­ge kul­tur­min­ner over hele kom­mu­nen, fra løer til bro­er og stør­re ting som den fre­de­de bo­lig­be­byg­gel­sen i Rød­byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.