Sjø­en og elva lok­ket svens­ke­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Det var i ja­nu­ar at svens­ke Sam­hälls­bygg­nads­bo­la­get i Nor­den ABB (SBB) kjøp­te En­tras ei­en­doms­por­te­føl­je i Kris­tian­sand, fyl­kes­hu­set med­reg­net, for 863 mil­lio­ner kro­ner. Sam­ti­dig kjøp­te SBB også Nav-byg­get på Tan­gen av Mos­vold & Co for 186 mill.

Den som har lurt på hvor­for et svensk sel­skap in­ves­te­rer så tungt i Kris­tian­sand, fikk langt på vei svar da adm.dir. Ili­ja Bat­ljan holdt sis­te inn­legg un­der Eiendomskonferansen.

– Der­for! lød det fra Bat­ljan, idet han vis­te fram et fly­foto av Kvad­ra­tu­ren, kom­plett med vann på tre si­der.

– Vi skal ikke kjø­pe noe i Stavanger, men mer i Kris­tian­sand, Oslo og kan­skje Ber­gen. Og vi skal eie i 100 år. Nær­he­ten til vann er en sti­mu­le­ren­de kva­li­tet som Kris­tian­sand bur­de eks­po­ne­re mye ster­ke­re. Vi kjøp­te bil­lig! er­klær­te Ilja Bat­ljan. Og la til at Nav-byg­get kan bli et flott bo­lig­kom­pleks når Nav måt­te fin­ne på å flyt­te ut.

Han un­der­stre­ket:

– Vi skal ikke bare være pas­si­ve eiere, men også del­ta i by­ut­vik­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.