Vi pre­si­se­rer

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

I ons­da­gens re­por­ta­sje om at Kris­tian­sand skal få en næ­rings­sjef igjen, var tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen si­tert med at «Vi blir ald­ri en le­den­de tek­no­logi­re­gion, men vi er gode på å an­ven­de tek­no­lo­gi».

Even­sen pre­si­se­rer at kor­rekt ut­sagn lød «Vi kan ald­ri ta opp kam­pen med Trond­heim om å bli sett på som Nor­ges tek­no­logi­ho­ved­stad, men vi er gode på å an­ven­de tek­no­lo­gi».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.