50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

6. APRIL 1967

●● Det var et trøs­tes­løst syn man møt­te hos brød­re­ne Songe­dal på Ubergs­moen, Aust-ag­ders størs­te pels­dyr­far­me­re, i går for­mid­dag. Det lille håp om at no­en dyr vil­le over­le­ve var nå for­svun­net. Ka­ta­stro­fen vis­te seg å være full­sten­dig. Sti­ve og liv­løse krop­per i rek­ker på 250. Slik var det hos al­le demm som had­de fått den skjebne­svang­re før- ste blan­din­gen av den be­der­ve­de mink­ma­ten fra Ja­cob Tveits fôr­kjøk­ken i Tre­un­gen man­dag. Ennå har man in­gen over­sikt t over hvor man­ge dyr som har strø­øket med. De fort­sat­te å kre­pe­re i hele ele går. Sann­syn­lig­vis drei­er det seg om m et tall over 10.000, hvor­av 3000 i Aust-agst-ag­der. Og ska­de­ne be­lø­per seg til mil­lio­ner. lio­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.