NYFØDT

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Sti­an Jer­stad og Re­na­te Ette­støl. 11.1.17 ble vi for­eld­re til dis­se to ny­de­li­ge skat­te­ne. Jo­han­n­es og Al­ma er propp­ful­le av per­son­lig­het, og vi er så in­der­lig glad i dere. Tu­sen takk for all god opp­føl­ging til al­le på fø­den og bar­sel. Ane Mar­te Klok­ke­rud og Ma­ri­us Mo­land Rui, Kris­tian­sand. Ons­dag 08. fe­bru­ar, kl.16:13 kom en­de­lig vår vak­re lille Fri­da til ver­den på Ul­le­vål syke­hus, Oslo. 3540 gram og 50 cm. Sop­hie er en stolt store­søs­ter og vi er lyk­ke­li­ge for­eld­re :) Linn Elisabeth Molle­stad og Aleksander Sars. Vår her­li­ge dat­ter kom til ver­den den 07.12.16. Vi er takk­nem­li­ge og utro­lig stol­te av vår­es lille sol­strå­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.