25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

6. APRIL 1992

●● Tid­li­ger Tid­li­ge­re ho­tell­di­rek­tør Al­fred Hau­ge gjør i en al­der av 61 år det han i lang tid har drømt om: Han syk­ler helt til Ro­ma. Man­nen s som i man­ge år var sjef på Ho­tel Cale­do­ni­en har i det sis­te lig­get i hard syk­kel­tri­ning foran tu­ren gjen­nom Euro­pa. Un­der­veis hå­per han å skaf­fe seg mer kunn­skap om Al­fred Hau­ge ge. Med 21 gir og syk­kel­tral­le på slep regn reg­ner han med å kom­me frem til Ro­ma rundt 15. juni. Til­bake­tu­ren skal skje med tog. – ErE du sik­ker på at du vet hva du gjør, Hau­ge? Ja, det er jeg. jeg skal møte vår­en og skal syk­le 50 kilo­me­ter om da­gen. da kommer jeg nær­mer nær­me­re vår­en for hver dag jeg syk­ler, sier Al­fred Hau­ge.Hau­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.