Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken norsk for­fat­ter­in­ne fikk en No­bel­pris i 1928?

2. Hvil­ket pseu­do­nym bru­ker for­fat­ter­ek­te­pa­ret Alexander Ahndo­ril og Alex­and­ra Co­el­ho Ahndo­ril når de skri­ver kri­mi­nal­ro­ma­ner om «kom­mis­sa­rie Joo­na Lin­na»?

3. På hvil­ken øy i Ro­ga­land lig­ger Ut­stein klos­ter?

4. Hvil­ken kjent Nrk-jour­na­list var jazz­spal­tist i Da­gens Næ­rings­liv 1990-1995?

5. Hvor voks­te sjim­pan­sen Ju­li­us opp før han flyt­tet tilbake til Dyre­par­ken i Kris­tian­sand?

6. Hva var spe­si­elt med som­mer-ol i Ber­lin i 1916, i Tokyo i 1940 og i Lon­don 1944?

7. Hvil­ken Hol­ly­wood-skue­spil­ler har vært sam­men med She­ri­lyn Fenn, Wi­no­na Ry­der, Jen­ni­fer Grey og Ka­te Moss, har to barn med Va­nes­sa Pa­ra­dis, men er skilt fra hen­ne også?

8. Hva er en pa­lett­kniv?

9. Hvil­ken ope­ra av Puc­ci­ni er mu­si­ka­len ”Miss Sai­gon” ba­sert på?

10. I hvil­ket rocka­bil­ly- og un­der­hold­nings­band har Ar­nulf Paulsen spilt trom­mer?

Bil­opp­høg­gers Va­ze­li­na 10. But­ter­fly” Ma­dama” 9. steke­spa­de en som ut ser som kniv av­run­det li­ten, En 8. Depp John­ny 7. ar­ran­gert ikke ble Det 6. men­neske­fa­mi­lie en hos Hjem­me 5. Bor­ge Knut 4. Klos­ter­øy 3. Ke­p­ler Lars 2. Und­set Sigrid 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.