Etter en ukes strand­fe­rie.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - EVA MYKLEBUST

på Las Pal­mas har jeg kon­klu­dert med to ting. 1. Ikke gå inn på en res­tau­rant som har meny på både spansk, en­gelsk, norsk, svensk og dansk. 2. Span­jo­ler har et helt an­net for­hold til krop­pen sin enn vi her oppe i det kal­de nord. For mens vi kvin­ner helst so­ler oss i bade­drakt/bi­ki­ni og menn i den størs­te bade­short­sen de kan fin­ne, går span­jo­le­ne for de minste plag­ge­ne de kan fin­ne. Små speedo­er un­der henge­ma­ger og sixpack. Og både nak­ne si­li­kon­pup­per, rynke­pup­per og henge­pup­per spra­der like gla­de rundt på stran­da. Så dei­lig det må være å ha et så av­slap­pet for­hold til krop­pen sin – og at in­gen, kan­skje uten­om de skan­di­na­vis­ke tu­ris­te­ne da, he­ver så mye som et øye­bryn. Men jeg ser li­ke­vel ikke helt for meg at vi adop­te­rer ak­ku­rat den­ne strand­kul­tu­ren til Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.