Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Lam - mi­nutt for mi­nutt

● Se lam bli født! Følg lam­ming di­rek­te på live­ka­me­ra i fjø­set til Søg­ne vgs. Se hvor­dan de små nur­ke­ne ut­vik­ler seg. Fra i dag.

Påske­ut­far­ten

På ben­sin­sta­sjo­ner vil NAF in­for­me­re om trygg påske­tra­fikk, på Best i Man­dal og Cir­cle K på Ves­ter­vei­en i Kristiansand. Se fvn.no.

Gi­gant­trans­port

I dag skal en 220 tonn tung trans­for­ma­tor frak­tes fra sjø­en på Fe­da opp til Kvi­nes­dal trafo­sta­sjon. To­talt rul­ler 430 tonn på 96 hjul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.