Vold­tekts­mann dømt til for­va­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En 23 år gam­mel mann er i Ber­gen ting­rett dømt til for­va­ring i sju og et halvt år for å ha vold­tatt en kvin­ne i Ber­gen i fe­bru­ar i fjor. Iføl­ge dom­men var­te over­gre­pet i to og en halv time natt til 12. fe­bru­ar i fjor, etter at de had­de truf­fet hver­and­re på et ute­sted i Ber­gen. Iføl­ge dom­men gjen­nom­før­te man­nen sam­leie med kvin­nen uten at hun øns­ket det­te. Over­gre­pe­ne fort­sat­te og man­nen tru­et med å dre­pe hen­ne, samt kneb­let og bandt hen­ne fas.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.