FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Blant pro­sjek­te­ne som skal byg­ges ut de nes­te tolv åre­ne er:

● E 39 Gart­ner­løk­ka – Kols­da­len

● Ny Varodd­bro

● Plan­leg­gings­mid­ler til sam­men­kob­ling av Vest­fold­ba­nen og Sør­lands­ba­nen

● Ut­bed­rin­ger av riks­vei 9

● Økt fram­kom­me­lig­het og sik­ker­het for inn­sei­lin­ge­ne til Kristiansand og Far­sund

● Fi­re­felts mo­tor­vei gjen­nom hele lands­de­len, ny E 18 og ny E 39, lig­ger al­le­re­de in­ne i por­te­føl­jen til Nye Vei­er. På Sør­lan­det er E 18 Tvede­strand–aren­dal og E 39 Kristiansand vest – Lyng­dal vest en del av Nye Vei­ers prio­ri­ter­te por­te­føl­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.