Mis­tet hjul på E 39 – én til lege­vakt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MADS OMMUNDSEN

Hju­let traff per­son­bil.

Klok­ka 09.53 fikk po­li­ti­et mel­ding om at en laste­bil had­de mis­tet hju­let på E 39 like vest for Tang­vall.

– Hju­let traff en per­son­bil. Fore­lø­pig mel­des det om mind­re per­son­ska­de, sier ope­ra­sjons­le­der ved Agder po­liti­dis­trikt.

En per­son ble sendt til lege­vak­ten for en sjekk. Ett kjøre­felt ble fore­lø­pig sper­ret på ste­det.

– Po­li­ti­et er på ste­det. Bil­ber­ger er på vei og VTS er vars­let, mel­der ope­ra­sjons­le­der.

Klok­ka 10.48 meld­te po­li­ti­et at ulyk­kes­ste­det var ryd­det.

– Laste­bi­len er blitt tau­et inn til tek­nisk un­der­sø­kel­se hos bil­til­sy­net. Vi opp­ret­ter en sak på for­hol­det, sier ope­ra­sjons­le­der.

FOTO: TIPSER

Det ble sto­re ska­der på bi­len som ble truf­fet av hju­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.