Ten­åring til­talt for hær­verk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

Agder po­liti­dis­trikt har tatt ut til­ta­le mot en 18-årig kvin­døl som skal ha gjort hær­verk for fle­re hund­re tu­sen kro­ner i lø­pet av ei helg.

Lør­dag 12. no­vem­ber og på­føl­gen­de natt skal den da 17 år gam­le gut­ten fra Kvi­nes­dal iføl­ge til­ta­len ha be­gått hær­verk for fle­re hund­re tu­sen kro­ner i hjem­kom­mu­nen sin.

Ten­årin­gen skal blant an­net ha gjort ska­der på en helt ny Toyo­ta RAV4 for over 210.000 kro­ner.

Han er også til­talt for sam­me kveld å ha stjå­let en bil til­hø­ren­de en pri­vat­per­son, og kra­sjet den­ne i en fjell­vegg. Vi­de­re me­ner po­li­ti­et at han knus­te et vin­du på en an­nen bil, skrap­te opp lak­ken på enda en bil og kas­tet stein gjen­nom vin­du­et på to be­drif­ter. Det vil bli frem­met er­stat­nings­krav på til sam­men 330.989 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.