Klar­te ikke å lan­de på Kje­vik

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

Wizzair-fly­et fra Gdansk klar­te ons­dag etter­mid­dag ikke å lan­de på Kristiansand luft­havn Kje­vik.

– Det var pe­riode­vis sterk vind som var år­sa­ken til at pi­lo­te­ne etter to mis­lyk­ke­de lan­dings­for­søk, valg­te å ta ma­ski­nen til Stav­an­ger luft­havn So­la, opp­ly­ser luft­havn­sjef Ar­ne Jo­han John­sen på Kje­vik.

Tår­net på fly­plas­sen opp­ly­ser at det vek­sel­vis blås­te 4–5 og 25–30 se­kund­me­ter.

Slike vind­for­hold kan ska­pe tur­bu­lens ved inn­fly­ging, men både SAS og Wi­de­røe klar­te å ta ned sine fly, sier Ar­ne Jo­han John­sen.

Litt før klok­ka 18.00 lan­det Wizzair-ma­ski­nen på Kje­vik etter å ha flydd tur re­tur Stav­an­ger. Tre ti­mer for­sin­ket kun­ne pas­sa­sje­re­ne se fram til en halv­an­nen ti­mers fly­tur til Gdansk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.