FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Air Pro­ducts

● Ho­ved­kon­tor i Kristiansand, med av­de­ling i Sand­nes.

● Eid av Air Pro­ducts Hol­ding BV i Ne­der­land, som igjen er hel­eid av Air Pro­ducts and Che­micals Inc. i USA.

● Etab­lert for 44 år si­den av grün­der Odd­leiv Eid­jord un­der nav­net Ma­ri­ti­me Pro­tec­tion.

● Le­ve­rer eks­plo­sjons­hind­ren­de ni­tro­gen­gass­an­legg til skip, off­shore og land­ba­sert in­du­stri over hele ver­den, dess­uten pro­sess­gass­an­legg til pe­tro­kje­misk in­du­stri og raf­fi­ne­ri­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.