Over 2000 opp­drag for psy­kisk helse­vern i 2016

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

● Po­li­ti­et i Agder had­de i fjor 2113 opp­drag i for­bin­del­se med psy­kisk helse­vern. Det er en øk­ning på 27,5 % fra 2015, hvor det er logg­ført 1657 slike opp­drag.

● Leg­ger man til de si­tua­sjo­ne­ne som om­hand­ler pro­ble­mer med barn og unge som stik­ker av el­ler ute­blir fra in­sti­tu­sjo­ner, kom­mer man opp i et to­sif­ret an­tall opp­drag i døg­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.