INTERVJUET

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Per Arn­stein Aamot (43) plan­leg­ger nye spen­nen­de dyr, fle­re at­trak­sjo­ner og bil­li­ge­re sen­ger. Lør­dag går han fra å være dyre­park­di­rek­tør til å bli kon­sern­di­rek­tør for Dyre­par­ken Ut­vik­ling AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.