Per Arn­stein Aamot (43)

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

● Ak­tu­ell: Over­tar som kon­sern­di­rek­tør for Dyre­par­ken Ut­vik­ling AS fra lør­dag 8. april, etter Reidar Fugle­stad. Det­te er mor­sel­ska­pet til Kristiansand Dyre­park AS, Dyre­par­ken Over­nat­ting AS (Abra Havn) og Dyre­par­ken Ho­tell AS.

● Yr­ke: Har si­den 2007 vært ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Kristiansand Dyre­park AS. Fast ansatt i Dyre­par­ken si­den 1993.

● Si­vil­sta­tus: Bo­satt på Søm, gift med Jan­nicke. Har to søn­ner på 13 og 15 og en dat­ter på 16 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.