Fakta

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Vi­pers-re­kor­der 2016/17-se­son­gen

● Andre­plass i se­ri­en, den bes­te i klub­bens his­to­rie

● Klubb­re­kord i an­tall sei­ere på rad: 11

● Klubb­re­kord med an­tall sei­ere i se­ri­en (17) si­den se­ri­en ble lagt om i 03/04

● Fær­rest inn­slup­ne mål i se­ri­en: 453. Førs­te gang på syv år at et an­net lag enn Lar­vik slip­per inn fær­rest mål

● Klubb­re­kord mål­for­skjell (150 pluss­mål). Det bes­te si­den se­ri­en ble lagt om.

● Førs­te la­get som vant over Lar­vik i se­ri­en si­den 2001 (si­den 1999 i Lar­vik)

● Førs­te la­get som har fire spil­le­re på må­ne­dens lag (mars 2017): Saku­ra Hau­ge, Mar­ta To­mac, Jea­nett Kris­ti­an­sen og Ka­ri Bratt­set.

● Størs­te sei­er i klub­bens his­to­ri­en: 52-10 mot Cas­sa­no

● Høy­est til­skuer­tall (gjen­nom­snitt): 1706

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.