Påske­fe­rie?

Faedrelandsvennen - - FREDAG - JAN ODDVAR EIDE

Hvis gub­ben kom som jule­kvel­den på kjer­rin­ga, el­ler hva det nå het, så tror jeg pås­ka kom som fei­rin­ga på gub­ben. For selv om det snak­kes om fe­rie på snø­dek­te vid­der, kvikk­lønsj og ap­pel­si­ner – farts­kon­trol­ler og bak­glat­te ski, så vet i alle fall jeg hvor ska­pet står: Ned buk­sa og opp er­me­ne. Alle skal ha sitt. Helst i går. Bå­ten skal ut, ha­gen ryd­des. Hu­set po­le­res og vin­du­ene ma­les. Som­mer­dekk på, vin­ter­dekk av. Helst i mot­satt rekke­føl­ge. Alt mens un­ge­ne ber og ko­na er sa­lig. Fe­rie og fei­ring – far gjør ting han ikke kan – ute og in­ne. Jeg fikk meg ei eks­tra­vakt på jobb i pås­ka. De and­re var tatt for len­ge si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.