10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. April 2007

● Stor­tings­re­pre­sen­tant Åse Sch­midt me­ner det bør være mu­lig å un­der­sø­ke hjemmme­ne etter herre­tøy og eks­tra tann­børs­te om det er mis­tan­ke om at se­pa­rer­te bor sam­men. Hun lo­ver at det­te skal bli et po­li­tisk tema. Frp-re­pre­sen­tan­ten rea­ge­rer kraf­tig på at in­gen reaager­te da tre mød­re fød­te 12 barn på ti år og be­holdt sta­tu­sen som fra­se­pa­rer­te ens­li­ge for­sør­ge­re. – Det­te er helt vilt. De som sit­ter som saks­be­hand­le­re må kun­ne bru­ke «haue» og sunn for­nuft når det ene barne­trnet etter det and­re kom­mer. Ved ikke å rea­ge­re, ere, er jo saks­be­hand­ler nes­ten med på å til­rette­leg­ge eleg­ge og le­gi­ti­me­re en straff­bar hand­ling, sier stor­tings­re­tor­tings­re­pre­sen­tan­ten fra Man­dal.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 7. APRIL 2007

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.