25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. April 1992

● – Fyl­kes­legey Kris­ti­an Hage­stad dri­ver med pas­siv dødsh døds­hjelp over­for Norsk Luft­am­bu­lan­se. Til nå h har fyl­kes­le­gen i Vest-agder ikke gjort noe for å øke luft­am­bu­lan­sens tje­nes­ter i sitt fyl­ke. Det er medi­sinsk le­der, Rolf Haagen­sen ved NLAS base i Aren­dal som fy­rer av den­ne kraft­sal­ven. Luft­am­bu­lan­sen ble ikke vars­let et­te ter buss­ulyk­ken i Søg­ne lør­dag. Det har fått be­ge­ret til å fly­te over for le­de­ren a av luft­am­bu­lan­sen i Agder-fyl­ke­ne. – Ders Der­som Haagen­sen øns­ker seg en sak­lig de­batt, får han leg­ge seg på et visst sak­lig­hets­nivå hets­nivå, sva­rer fyl­kes­lege Kris­ti­an hage­stad. Han vil ha seg fra­bedt rol­len som pas­siv døds­hjel­per. Søn­dagSøn skrev Haagen­sen brev til fyl­kes­le­gen der han på­pek­te at luft­am­bu­lan­sen i på­fal­len­de li­ten gra grad blir be­nyt­tet i Vest-agder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.