FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sau

● Det fin­nes 25.000 vin­ter­fôret sau i Vest-agder.

● Sir­dal, Åse­ral, Kvi­nes­dal og Hæge­bo­stad har om lag to tredje­de­ler av all sau i fyl­ket.

● Sau­ens vik­tigs­te funk­sjon er å gi kjøtt og ull, og å hol­de kul­tur­land­ska­pet ved like.

● På lands­ba­sis slak­tes år­lig (tall fra 2016) nær­me­re 1,3 mil­lio­ner sau og lam, som gir i alt 25 mil­lio­ner kilo kjøtt.

● Norsk hvit sau er den van­ligs­te ra­sen, og ut­gjør 73 pro­sent av alle sau­er i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.