Ung psy­kisk helse

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Po­li­ti i Agder ryk­ker dag­lig ut på fle­re mel­din­ger hvor unge men­nes­ker tru­er med å ska­de seg selv el­ler and­re. Fle­re av de unge er gjen­gan­ge­re i psy­kia­tri og barne­vern.

Nød­eta­te­ne for­tvi­ler, helse­ve­sen og barne­vern opp­le­ver at ikke alle kan hjel­pes. Hva er det som gjør at unge med psy­kis­ke li­del­ser hav­ner mel­lom fle­re sto­ler?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.