FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ny by­miljø­av­ta­le

● Kris­tian­sand skal få en ny by­miljø­av­ta­le med sta­ten og star­ter for­hand­lin­ge­ne i år.

● I for­sla­get til av­ta­le lig­ger det in­ne 12-15 bom­mer. Blant an­net rundt Sør­lands­par­ken, Od­der­nes­broa og Lunds­broa.

● Det er fore­slått fem­ti pro­sent øk­ning i bom­sta­sjo­nen. Det vil si 32 kro­ner for pri­vat­bi­ler i rush­ti­den.

● Det blir kraf­tig sat­sing på kol­lek­tiv, ny syk­kel­eks­press­vei og ut­byg­ging av Gart­ner­løk­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.