Sju ski­lø­pe­re red­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

●● Sju ski­lø­pe­re, minst fem av dem dans­ke, gikk seg tors­dag vill i fjel­let nord for Hau­ke­li­se­ter. Alle ble fun­net og frak­tet ned fra fjel­let tors­dag etter­mid­dag og kveld. Røde Kors og po­li­ti­et måt­te først i ak­sjon da tre dans­ker meld­te over te­le­fon at de var gått seg vill. Det var vind, regn og dår­lig sikt i om­rå­det. Fle­re snø­scoo­te­re ble sendt på le­ting. Ved 17-ti­den ble de tre dans­ke­ne fun­net og kjørt ned til Hau­ke­li brøyte­sta­sjon, der po­li­ti­et had­de opp- ret­tet sitt ho­ved­kvar­ter un­der lete­ak­sjo­nen. Dans­ke­ne var kal­de og våte, men el­lers i god be­hold. Sam­ti­dig ble yt­ter­li­ge­re to ski­lø­pe­re meldt sav­net i sam­me om­rå­det. Dis­se ble et­ter hvert lo­ka­li­sert av snø­scoo­ter­pa­trul­je­ne, som også tok seg av enda to vill­far­ne ski­lø­pe­re i de sam­me trak­te­ne. Alle de sju som had­de gått seg vill var på vei fra tu­rist­hyt­ta Hel­le­vass­bu til Hau­ke­li­se­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.