FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

An­gre­pet i Stockholm

● Like før kl. 15 kjør­te en laste­bil inn i for­ret­nings­sen­te­ret Åhléns i gå­ga­ten Drott­ning­gatan på hjør­net av Kl­a­ra­bergs­gatan.

● Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven sier alt ty­der på at an­gre­pet er et ter­ror­an­grep.

● Iføl­ge Sve­ri­ges Ra­dio er minst fem drept i an­gre­pet. Po­li­ti på ste­det har sagt til ny­hets­by­rå­et TT at tre er drept og åtte skadd, men po­li­ti­et sen­tralt vil ikke be­kref­te det­te. Sä­po har be­kref­tet at to er døde.

● Laste­bi­len, som til­hø­rer øl- og brus­pro­du­sen­ten Sp­end­rups, ble kap­ret tid­li­ge­re på da­gen.

● Om­trent sam­ti­dig var det en skudd­løs­ning ved Frid­hems­plan, be­kref­ter po­li­ti­et.

● Iføl­ge avi­sa Da­gens Ny­he­ter er én per­son på­gre­pet i Kla­ra Nor­ra Kyr­ko­gatan. Det er uklart om på­gri­pel­sen har noen sam­men­heng med an­gre­pet mot Åhléns.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.