10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. APRIL 2007

●Hånd­ball­stjer­ne­ne Katri­ne og Kris­ti­ne Lun­de (27) vil hjem til Norge og av­slut­te proff­kar­rie­ren i dans­ke Vi borg. Lang­fre­dag kan bli kris­tian­sands tvil­lin­ge­nes sis­te kam pi A al borg-drak­ta. Så flyt­ter de til Vi­borg, hvor 27-årin­ge­ne har kjøpt hvert sitt hus og skal spil­le for sin nye klubb frem til 2010. Da av­slut­ter tro­lig beg­ge to en seks år lang proff­kar­rie­re. De har vært hel­tids­spil­le­re si­den de for­lot Våg Vi­pers i 2004. Beg­ge sier at de ikke har tenkt så langt fram, men er åpne for en re­tur til gam­le­klub­ben. De to kun­ne selv­sagt for­len­get proff­kar­rie­ren, men plan­leg­ger et liv et­ter hånd­bal­len. – Man ten­ker jo å få barn før man fyl­ler 40, sier Kris­ti­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.