Ide­mo­kon kan bli hen­tet til­ba­ke

Faedrelandsvennen - - SPORT - HERMAN FOLVIK

Uduak Ide­mo­kon er bedt om å kom­me på Start-tre­ning igjen, men er tro­lig ikke klar til søn­dag.

– Vi får se hva som skjer frem­over, men jeg blir nok ikke kamp­klar til søn­dag, sier Ide­mo­kon.

Start skal på spil­ler­jakt, men kan kun hen­te spil­le­re som er kon­trakts­løse.

Der­for ble Ide­mo­kon, som fort­satt var i byen, kalt inn på tre­ning igjen og et come­back er ak­tu­elt en uke et­ter at Start og Ide­mo­kon ble eni­ge om å skil­le vei­er.

– Det var fint å være til­ba­ke. Jeg fø­ler meg fin, sier Ide­mo­kon.

– Kun­ne du tak­ket ja til en kon­trakt igjen?

– «Yeah, sure». Det går fint, sva­rer ni­ge­ria­ne­ren.

Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen leg­ger ikke skjul på at Ide­mo­kon kan få en ny sjan­se.

– Han er i en si­tua­sjon der det er mu­lig, og det er en vi kjen­ner. Vi må fin­ne spil­le­re uten kon­trakt, og det er det mar­ke­det vi son­de­rer, men Uduak har vært mye ska­det, sier Pe­der­sen.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Uduak Ide­mo­kon var til­ba­ke på Start-tre­ning fre­dag et­ter at hans av­ta­le med Start ble ter­mi­nert tors­dag uken før.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.