FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Las­se Årik­stad

● Er en kunst­ner fra Kris­tian­sand.

● Ut­dan­net ved kunst­aka­de­mi­et i Trond­heim.

● Ak­tu­ell med ut­stil­lin­gen «The best thing about bu­si­ness is min­ding your own» på Ag­der kunst­sen­ter, som står fram til 23. april.

● Skap­te kunst­de­batt i fjor da han stil­te ut tre bil­vrak i Mar­kens opp ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.