Det­te er 15-årin­gen til­talt for

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Grov krops­skren­kel­se mot 17-åring

● Trus­ler med kniv mot ei­er av gate­kjøk­ken på Lund i for­bin­del­se med brus­kjøp

● Be­sit­tel­se av kniv på of­fent­lig sted

● Bruk og opp­be­va­ring av 0,8 gram hasj

● Ty­ve­ri av sko til 500 kro­ner fra XXL, Sør­lands­sen­te­ret

● Ty­ve­ri av fire 20-pak­nin­ger med si­ga­ret­ter og 700 kro­ner fra en bil

● Ty­ve­ri av 1500 kro­ner fra Bud­dist tem­pel­et i Vågs­bygd

● Ty­ve­ri av tre pak­ker si­ga­ret­ter fra en kun­de på Vågs­bygd sen­ter

● Ty­ve­ri av mo­bil­te­le­fon fra jevn­gam­mel gutt

● He­le­ri av mo­bil­te­le­fon

● Opp­ga falsk per­so­na­lia

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.