Po­li­ti­et kjør­te hjem be­ru­se­de mindre­åri­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL NYGAARD KJETIL REITE

Ung­dom­mer i 15-års­al­de­ren drakk al­ko­hol. Tre ble kjørt hjem av po­li­ti­et.

Klok­ken 21.03 ryk­ket po­li­ti­et ut til en ung­doms­fest i en lei­lig­het i Gimle­vei­en.

– Det var 40-50 ung­dom­mer på ste­det da po­li­ti­et an­kom, men man­ge av dem løp av går­de da vi kom, sier ope­ra­sjons­le- der Geir An­der­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Han for­kla­rer at fes­ten ble av­slut­tet av po­liti­pa­trul­jen da de kom til ste­det.

– Det var ung­dom­mer helt ned i 15-års­al­de­ren som drakk al­ko­hol der. Pa­trul­jen meld­te om at det har vært høyt al­ko­hol­for­bruk, dår­lig stem­ning og frek­ke ung­dom­mer, for­kla­rer An­der­sen.

Da Fædre­lands­ven­nen var på ste­det rundt kl 22.00, had­de to po­liti­pa­trul­jer ryk­ket ut. Den ene sto ved busstop­pe­ne på tun­nel­lok­ket, mens den and­re stod ved lei­lig­he­ten der fes­ten had­de fore­gått.

Po­li­ti­et had­de da tatt hånd om noen av ung­dom­me­ne.

Tre per­soner ble kjørt hjem av po­liti­pa­trul­jen. Det var ung­dom­mer i 16-17-års­al­de­ren.

FOTO: KJETIL REITE

Her er po­li­ti­et på ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.