Sik­tet for ty­ve­ri på Narve­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Po­li­ti­et har på­gre­pet en mann de me­ner har slått et­ter en kun­de og stjå­let va­rer fra Narve­sen.

– Man­nen er sik­tet for ty­ve­ri og le­gemskren­kel­se, sier Geir An­der­sen, ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Man­nen er i 20-åre­ne og er fra dis­trik­tet. Han ble på­gre­pet i en pri­vat bo­lig lør­dag etter­mid­dag.

Po­li­ti­et fant fram til per­sonen på bak- grunn av av­hør og tips. Ty­ve­ri­et hos Narve­sen skjed­de lør­dag for­mid­dag.

– Man­nen skal ha vært inn­om bu­tik­ken og tru­et til seg va­rer med fy­sisk kraft, sa ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg i Ag­der po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen.

– Han skal ha slått et­ter både en kun­de og en an­satt, men skal ikke ha brukt noen form for vå­pen.

Iføl­ge po­li­ti­et var det ikke be­hov for lege­hjelp el­ler am­bu­lan­se et­ter ty­ve­ri­et. Po­li­ti­et send­te to pa­trul­jer på ste­det. Den ene star­tet jak­ten på den mis­tenk­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.