Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

50 år

Kir­sten Ranne­berg, Kristiansand. I dag er den­ne flot­te da­men blitt litt eld­re så Gra­tu­le­rer til deg fra oss i 47 som er litt eld­re og noe yng­re :)

15 år

Sond­re Stu­li­en Ro, . Me vil gra­tu­le­ra den flin­ke gu­ten vår Sond­re Stu­li­en Ro som fyl­ler 15 år 10. april! Me dig­ger deg! Burs­dags­klem­mer fra Mam­ma, Pap­pa, An­na, Ama­lie og Aslak.

12 år

So­fie, Kristiansand. Kjæ­re So­fie! Gra­tu­le­rer så mye med 12-års­da­gen 10. april! Du er blitt ei flott jen­te med man­ge in­ter­es­ser. Du er iv­rig hånd­ball­spil­ler og syn­ger i kor! Klem­mer i fleng fra mor­far og Beste­may.

8 år

Be­ne­dik­te Mel­som Pe­der­sen, Søg­ne. Gra­tu­le­rer med da­gen til go'jen­ta vår, Be­ne­dik­te, som fyl­te 8 år søn­dag 9.april. Vi er kjempe­glad i deg. Man­ge burs­dags­klem­mer fra store­søs­ter Hen­ri­et­te, pap­pa og mam­ma.

8 år

Mar­kus Gjel­sten Sviund, Kristiansand. Vår kjæ­re Mar­kus Gjel­sten Sviund blir 8 år den 10. april. Mam­ma, pap­pa, Tho­mas, Astri Kris­ti­ne og Ca­mil­la vil gra­tu­le­re deg så mye med da­gen din.

5 år

Ma­ria Mar­gre­te Svin­gen-aus­te­stad, Kristiansand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kristiansand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 5 år man­dag den 10. april. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.