25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. APRIL 1992

●● Noen skram­mer og sår var alt Plo-le­de­ren Yas­ser Ar Ara­fat på­dro seg da fly­et hans krasj­lan­det i en sand­storm i den sør­li­ge de­len av Li­bya n natt til i går. Mann­ska­pet på tre skal ha om­kom­met. – Jeg har det bra og takk for all hjelp, sa han i et bud­skap til Plo-ho­ved­kvar­te­ret i Tu­nis. Ara­fat, ni med­ar­bei­de­re og et mann­skap p på tre var sav­net i 15 ti­mer før en sa­tel­litt fan­get opp­nød­sig­na­le­ne de­res og de ble r red­det av je­ep­er fra en pa­le­stinsk leir. Det to mo­tors pro­pell­drev­ne fly­et var på vei fra Khart­houm i Su­dan til Tu­nis da det fikk prob pro­ble­mer. Fly­et ble først ob­ser­vert av en ame­ri­kans ame­ri­kansk sa­tel­litt et­ter at PLO bad pre­si­dent Bush om ass as­si­stan­se via tid­li­ge­re pre­si­dent Car­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.