50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. APRIL 1967

●● San­die Shaw - som i lår­kort skjørt og uten noe på føt­te­ne sang den bri­tis­ke vin­ner­me­lo­di­en «Pup­pet on a string» i Euro­vi­sjons­kon­kur­ran­sen i Wi­en lør­dag - gråt av gle­de da re­sul­ta­tet fore­lå. – Utro­lig, ube­skri­ve­lig. Det­te har vært de mest fan­tas­tis­ke 24 ti­me­ne av mitt liv, ut­brøt hun og smil­te gjen­nom tå­re­ne. Den bri­tis­ke me­lo­di­en vant foran Ei­re og Frank­ri­ke. San­die - som er 20 år og kom­mer fra Da­gen­ham i Es­sex - sang for om­kring 200 mil­lio­ner lyt­te­re og se­ere i Øst- og Vest Euro­pa un­der glit­ren­de ly­se­e­kro­ner i Hof­burg­slot­tet i Wi­en. Vin­ner­me­lo­di­en som al­le­re­de lig­ger r på tredje­plass på den bri­tis­ke sla­ger­lis­ten, is­ten, ble møtt av tord­nen­de ap­plaus fra a pub­li­kum i sa­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.