Inn­le­ve­ring

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Inn­le­ve­rings­frist er kl. 12

- to avis­da­ger før inn­rykk. Unn­tak:

Til man­dags­avi­sen in­nen tors­dag kl. 12, og til tirs­dags­avi­sen in­nen fre­dag kl. 12. Tekst og bil­der le­ve­res via våre skje­ma på nett. Dis­se fin­ner du på kun­de.fvn.no/folk And­re hen­ven­del­ser - tlf. 03811 el­ler epost til folk@fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.