En­de­lig!

Faedrelandsvennen - - MANDAG - TORBJØRN WITZØE

I fjor job­bet jeg både i pås­ka og jula, men i år er det min tur til å ha fri. Et­ter ei uke med kvelds- og helge­vakt skal det gjø­re godt med noen da­ger påske­fri. Jeg gle­der meg som et barn til årets sis­te ski­tu­rer, og hå­per å få bruk for både sol­bril­ler og shorts. Jeg har el­lers sto­re am­bi­sjo­ner om å få pløyd gjen­nom et par krim­bø­ker og selv­sagt man­ge avi­ser. Øns­ker alle en rik­tig god påske, og da spe­si­elt de som må hol­der hju­le­ne i gang. Ikke alle kan ta fri bare for­di det duk­ker opp noen røde da­ger i ka­len­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.