Påske­kunst med tann­lege­bor

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - MAR­GRETHE SAGA

Er du glad i sol og lite vind, er det bes­te påske­væ­ret al­le­re­de for­bi. Frem­over blir det usta­bilt.

– Det blir ikke noe knall­vær på dere i pås­ka, men det gjør det ikke på noen i Sør-nor­ge. Nord-nor­ge ser ut til å få det bes­te været fra nå av, og vi får vel kan­skje unne dem det, for­tal­te Eld­bjørg Mox- nes, stats­me­teoro­log ved Me­teoro­lo­gisk insti­tutt, man­dag.

Det fi­nes­te været i pås­ka fikk vi i palme­hel­ga. Ut­over ser det ver­re ut.

Det blås­te godt i Ag­der­fyl­ke­ne man­dag for­mid­dag, og på Hov­den var stol­hei­sen stengt på grunn av vind. Tirs­dag kveld kom­mer en front for­bi, som kan gi ned­bør og grått vær over hele lin­ja. – I lav­lan­det blir det noe regn, og opp mot Hovden­om­rå­det kan ned­bø- ren kom­me som våt snø. Her lig­ger tem­pe­ra­tu­ren på rundt null gra­der, opp­lys­te me­teoro­lo­gen.

På tors­dag ser det imid­ler­tid ut som at vi får en pause fra både vind og ned­bør. – Tors­dag lig­ger an til å bli den bes­te da­gen slik det ser ut nå, med opp­holds­vær, mu­lig­het for sol og ro­li­ge­re vind.

Gle­den blir kort­va­rig, for inn mot hel­ga kom­mer ny ned­bør som skal pas­se­re Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.