Øns­ker en trygg hver­dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Fa­mi­li­en Anant­he­eswayan har bodd på Fe­vik i Grim­stad si­den fe­bru­ar 2015. Selv om mor og far ble skilt kun tre må­ne­der et­ter at fa­mi­li­en an­kom, tri­ves de godt i den lil­le sør­lands­byen.

– Jeg li­ker Grim­stad best. Da jeg kom had­de jeg ald­ri spilt fot­ball, men nå vil jeg spil­le på Jerv, sier 11 år gam­le Ta­va­se­elan.

Sangeet­ha går på Sam Ey­de i Aren­dal. 18. mars gikk hun og søs­te­ren Sange­en­t­ha vi­de­re til fyl­kes­mønst­rin­gen i UKM et­ter at de del­tok med in­disk dans ved lo­kal- mønst­rin­gen i Aren­dal.

– Det var kjempe­gøy å gå vi­de­re. Men om vi sen­des til­ba­ke til Sri Lan­ka kan vi ikke stil­le til fyl­kes­mønst­rin­gen 21. april, sier hun.

Søst­re­ne tror at frem­tids­pla­ne­ne vil end­res der­som de ute­sten­ges fra Nor­ge.

– Jeg har lyst til å bli lege. Jeg tror ikke jeg kan bli det i Sri Lan­ka. Der må vi ha pen­ger for å stu­de­re, og det har vi ikke, sier 15 år gam­le Sange­en­t­ha.

FOTO: UKM

Sangeet­ha og Sange­en­t­ha gikk vi­de­re til fyl­kes­mønst­rin­gen i UKM et­ter de del­tok med in­disk dans ved lo­kal­mønst­rin­gen i Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.