Kan­sel­ler­te sei­lin­ger igjen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MAR­GRETHE SAGA

På grunn av været var Fjord Li­nes sei­ling mel­lom Kristiansand og Hirts­hals man­dag klok­ka 15 kan­sel­lert.

– Det knyt­tes helt og hol­dent til været. Vi ven­ter bøl­ger på mel­lom 3,5 og 4 me­ter i Ska­gerak, sa Rick­ard Tern­blom, kon­sern­sjef i Fjord Li­ne, man­dag.

Det var sei­lin­gen mel­lom Kristiansand og Hirts­hals klok­ka 15 som var kan­sel­lert, med den na­tur­li­ge føl­gen at hel­ler ikke sei­lin­gen til­ba­ke fra Hirts­hals klok­ka 18 kun­ne gå.

– Vi reg­ner med å gå som nor­malt igjen tirs­dag klok­ka 8.30, for­tal­te Tern­blom vi­de­re.

Rundt 100 pas­sa­sje­rer var ram­met. – De al­ler fles­te er book­et om til vår Lange­sund­rute.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.