På­grep full mann med kniv

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Po­li­ti­et på­grep søn­dag kveld en mann som var ob­ser­vert med kniv i rund­kjø­rin­ga i Høl­len. Det tok en ti­mes tid før po­li­ti­et fant man­nen i et bo­lig­hus like i nær­he­ten. Han ble kjørt til ar­rest, og blir an­meldt for or­dens­for­styr­rel­se. Man­nen var be­ru­set, men skal ikke ha tru­et noen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.