Ny­norsk, norsk, jysk, dansk og - fø­lel­ser

Faedrelandsvennen - - MENING -

I de se­nes­te uke­ne har det vært en del avis­inn­legg om ny­norsk og riks­mål.

●● Er det ikke vel­dig uprak­tisk og unød­ven­dig dyrt med to skrift­språk i et land med bare om­kring fem mil­lio­ner inn­byg­ge­re? Alle for­står og kan lese riks­mål. Det er mest prak­tisk og da bør vel føle­le­ser ha un­der­ord­net be­tyd­ning?

Frem til jeg flyttet hjemme­fra i 1961, da jeg var 17 år, snak­ket jeg jysk som mitt dag­li­ge mors­mål. Mitt barn­doms­hjem var i nær­he­ten av den kjen­te dans­ke dik­ter, Jep­pe Aa­kjærs hjem, «Jen­le» ved Lim­fjor­den. Aa­kjær skrev mye av sin dikt­ning på jysk. La meg gi et

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.