Sogne­prest Sjå­stads skrift­for­stå­el­se er umo­den

Faedrelandsvennen - - MENING -

I Fædre­lands­ven­nen av 31.3 har en sogne­prest Foss Sjå­stad et inn­legg som kommmen­tar til en kro­nikk av An­tòio Barbosa da Silva og Bjørn Øyvind Fjeld.

●● Inn­hol­det i sogne­pres­tens me­nin­ger vit­ner om en umo­den tol­king av Skrif­ten. Først sier han ja til at Bi­be­len har pro­fe­tisk og apo­sto­lisk auto­ri­tet. Men så går han selv inn med sin auto­ri­tet og irette­set­ter f.eks. apos­te­len Pau­lus´etis­ke vei­led­nin­ger som rett og slett uetis­ke, og som der­med må av­vi­ses. Og han fort­set-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.