Pas­ser do­me­sti­cus

Faedrelandsvennen - - MENING - ULF EDV. ENDRESON

●● Grå­spur­ven, den tap­re lil­le skred­de­ren som syr li­vet sitt sam­men av luft og kjær­lig­het, og ikke lar seg be to gan­ger til litt fro­kost, men sit­ter på tram­men og vel­sig­ner alle dem som tror på mi­rak­ler og mor­ge­ner og slikt.

For i dag er det vår i ver­den, og hvem kan vel sør­ge i slikt vær.

I hvert fall ikke den som vet om mars­fiol nede i ha­gen og har sola og grå­spur­ven som ven­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.